Kinološko udruženje "Beljanica" Resavica

Pas je čovekov najbolji prijatelj

 VestiOsnovano Kinološko udruženje "Resavica" Beljanica"

Dana 05.04.2016. godine održana je osnivačka Skupština Kinološkog udruženja "Beljanica" Resavica.

 

Z A P I S N I K
SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE
KINOLOŠKOG UDRUŽENjA „BELJANICA” RESAVICA


          U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja, na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju Osnivačke Skupštine Kinološkog Udruženja ''Beljanica'' Resavica.

Osnivački odbor Udruženja u sastavu:
1. Kršić Stevan
2. Marjanović Milojko
3. Zorić Nebojša
4.Marjanović Nikola
5. Mijajlović Dejan
6. Jovanović Branislav
7. Teofilović Bojan
8. Ilić Jovan
9. Selišta Neđa
10.Bjelajac Vasa
11.Jovanović Željko
12.Jeftić Borivoje
13.Jovanović Jovica
14.Šabanoj Miloš
15.Mladenović Viktor
16.Zorić Dušan
17.Marjanović Dragan
18.Marković Cvetko
19.Manojlović Uroš
20.Pavlović Ninel
21.Pavlović Dragutin

sazvao je Osnivačku skupštinu udruženja na dana 05.04.2016 godine sa početkom u 17 časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Resavici, u ulici Savez boraca bb. Inicijatori ,osnivači, nakon što je utvrđeno da Osnivačkoj skupštini prisustvuju svi osnivači, otvorio je zasedanje osnivačke Skupštine i predložio dnevni red na usvajanje.

 

Osnivačka skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara;
2. Zadaci i ciljevi Kinološkog Udruženja ''Beljanica'' Resavica;
3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta;
4. Izbor organa udruženja;
5. Izbor predsednika i podpredsednika upravnog odbora;
6. Razno.

Rad Osnivačke skuštine

Prisutni osnivači, jednoglasno su usvojili, da predsedavajući Osnivačke skupštine bude Kršić Stevan, a zapisničar Marjanović Nikola.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Kršić Stevan, održao je uvodnu reč o zadacima i ciljevima Udruženja i pročitao je prisutnim osnivačima Predlog osnivačkog akta Udruženja i stavio ga na glasanje. Svi prisutni glasali su za usvajanje osnivačkog akta Kinološkog Udruženja “Beljanica” Resavica.

Predsedavajući Osnivačke skupštine Kršić Stevan pročitao je i obrazložio Predlog statuta, a zatim je stavio Predlog statuta na glasanje. Statut Udruženja je usvojen jednoglasno.

Nakon usvajanja odluka, Osnivačka skupština je pristupila izboru organa Udruženja.

Organi udruženja, pored skupštine udruženja koga čine svi članovi je upravni odbor koga čine pet člana,nadzorni odbor koga čine tri člana i disciplinska komisija koju čine tri člana.

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
1. Zorić Nebojša
2. Teofilović Bojan
3. Marjanović Nikola
4. Kršić Stevan
5.J ovanović Branislav

Za članove nadzornog odbora izabrani su:
1. Ilić Jovan
2. Bjelajac Vasa
3. Mijajlović Dejan

Za čalnove Disciplinske komisije izabrani su;
1. Marjanović Milojko
2. Selišta Neđa
3. Jeftić Borivoje

          Nakon izbora organa Kinološkog Udruženja ''Beljanica'' Resavica, osnivačka skupština je prekinuta na 30 minuta, kako bi izabrani članovi Upravnog odbora, na prvoj sednici predložili predsednika upravnog odbora.

          Na prvoj sednici Upravnog odbora za predsednika je predložen Zorić Nebojša, za potpredsednika Teofilović Bojan, za sekretara predložen je Marjanović Nikola. Nakon završetka prve sednice Upravnog odbora, nastavljena je Osnivačka skupština, na kome su učesnici Osnivačke skupštine jednoglasno podržali izbor predsednika, podpredsednika i sekretara.

Za predsednika Upravnog odbora, koji je istovremeno i zastupnik Udruženja, izabran
Zorić Nebojša iz Resavice ulica 6.avgusta .

Za podpredsednika upravnog odbora izabran je Teofilović Bojan iz Resavice ulica 29.novembra 9.

Za sekretara je izabran Marjanović Nikola iz Resavice ulica 6.avgusta 14.

Učesnici Osnivačke skupštine su aplauzom pozdravili izbor Zorić Nebojše za predsedavajućeg Upravnog odbora i zastupnika Udruženja.

Pod tačkom razno, doneta je odluka o visini članarine za 2016. godinu koja će iznositi 500 dinara. Odluka je doneta jednoglasno.

Sednica je završena u 19:30 čacova.

U Resavici, 05.04.2016 godine.

Zapisničar                                                   Predsedavajući Osnivačke skupštine

<< NAZAD NA PRETHODNU STRANU